صفحه اصلی / دانلود آهنگ بی کلام / آرام و ملایم / مجموعه ۲۵ CD فوق العاده آرامش بخش بی کلام

مجموعه ۲۵ CD فوق العاده آرامش بخش بی کلام

مجموعه ۲۵ CD فوق العاده آرامش بخش بی کلام

مجموعه 25 CD فوق العاده آرامش بخش بی کلام
مجموعه ۲۵ CD فوق العاده آرامش بخش بی کلام

مجموعه فوق العاده از موسیقی های بی کلام ارائه شده در این پست یک مجموعه ۲۵ CD از موزیک های فوق العاده آرامش بخش و دلنشین بی کلام منتشر شده در سال ۲۰۱۵ میلادی می باشد. این مجموعه فوق العاده از موسیقی های بی کلام و دلنشین آرامش بخش با کیفیت های FLAC|30kbps|128kbps مناسب جهت استفاده در سیستم های صوتی با کیفیت بالا و مکان های آرامش بخش مانند رستوران ها و کافی شاپ ها و امکان دیگر می باشد.

لینک های دانلود

CD – 1

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 2

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac  (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 3

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 4

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 5

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 6

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 7

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 8

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 9

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 10

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 11

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 12

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 13

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 14

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 15

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 16

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 17

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 18

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 19

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 20

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 21

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 22

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 23

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 24

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

CD – 25

دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال flac (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت اورجينال 320 (ویژه اعضای VIP)
دانلود آلبوم بصورت زيپ با كيفيت متوسط 128
دانلود آلبوم بصورت تک تک با كيفيت 128

 

لیست آهنگ ها

CD 1
01. Bandari – Birds Over The Rainbow [3:16]
02. Pedro Alvarez – La Traviata [3:18]
03. Alfred Hause – Butterfly [2:53]
04. David Lanz & Paul Speer – Canyon Lands [5:02]
05. G.E.N.E. – Diamonds At The Beach [4:01]
06. Antonio De Lucena – Malaguena [2:46]
07. Werner Muller – Tango Bolero [3:53]
08. Boris Zepyr – El Condor Pasa [2:20]
09. Armik – For Annette [4:45]
10. Keiko Matsui – Between The Moons [5:28]
11. Fausto Papetti – Alone Again [3:37]
12. The Ventures – Harlem Nocturne [3:14]
13. Oscar Sher – Qui Nadie Sepa Mi Sufrir [2:39]
14. Gipsy Kings – Cynthia [4:07]
15. Ventures – Vibrations [3:05]
16. Frank Duval – Akordeon [3:09]
17. Paul Mauriat – Killing Me Softly With His Song ‘1973 [2:46]
18. Acoustic Alchemy – Mr Chow [3:13]
19. Chris Spheeris – Andalu [5:30]
20. Klaas Jan Mulder – Praeludium Ii [2:54]

CD 2

01. Oscar Sher – Oscar’s Waltz [5:02]
02. Frank Duval & Orchestra – Me To You [3:08]
03. Hugo Strasser – Raindrops Keep Falling On My Head [2:32]
04. David Arkenstone – Cailleach’s Whisper [3:33]
05. Jean Michel Jarre – Equinoxe Part 4 [6:45]
06. The Ventures – Love Potion Number Nine [2:06]
07. Alfred Hause – El Condor Pasa [3:04]
08. Yanni – Almost A Whisper [3:52]
09. Paul Mauriat – Je T’aime, Je T’aime ‘1971 [3:03]
10. Keiko Matsui – Moroccan Ashes [4:33]
11. Mike Oldfield – Lament For Atlantis [2:46]
12. The Shadows – Guitar Tango [3:00]
13. Armik – Pure Paradise [5:16]
14. Saint-Preux – Apres-Demain [3:04]
15. Fausto Papetti – Io Che Non Vivo [2:04]
16. Gipsy Kings – Faena [3:28]
17. Ventures – Limbo Rock [1:55]
18. Werner Muller – Jalousie [3:24]
19. Ventures – Fugitive [2:13]
20. Machu Picchu – El Condor Pasa [5:45]

CD 3

01. Frank Duval – Stone Flowers [4:13]
02. Pedro Alvarez – I Pescatori Di Perle [3:07]
03. David Arkenstone – Ancient Legend [3:56]
04. Mario Battaini – Oracion [2:08]
05. Max Greger – Tango Estrella [2:56]
06. Alfred Hause – Popcorn [2:35]
07. Richard Clayderman – Capriccio Romantico [2:56]
08. The Ventures – Rap City [2:03]
09. David Lanz & Paul Speer – Eagle’s Path [7:18]
10. Francis Goya & Damian Luca – Rondo Russo [3:23]
11. Ocarina – Simple Merlene [4:49]
12. Boris Zepyr – Woman In Love [3:40]
13. Ventures – Blue Tango [2:40]
14. James Last & His Orchestra – Praeludium Viii [5:14]
15. Kenny G – Heart And Soul [4:37]
16. G.E.N.E. – Green To Green [3:33]
17. Saint-Preux – To Be [5:15]
18. Armik – Rain Dancer [4:46]
19. Acoustic Alchemy – Noveau Tango [5:06]

CD 4

20. Gipsy Kings – Love & Liberte [4:03]
01. Brain Smith – Misty [4:09]
02. Ben Webster – Star Dust [3:12]
03. George Saxon – Morgana [3:07]
04. Francis Goya & Damian Luca – Memory [3:49]
05. Ottmar Liebert – Bullfighters Dream [3:45]
06. G.E.N.E. – Get The Taste [7:51]
07. David Lanz & Paul Speer – Stormlight [5:10]
08. Gipsy Kings – Moorea [4:02]
09. Stuart McDonald – Scarborough Fair [2:42]
10. Fausto Papetti – Da Ya Think I’m Sexy [3:41]
11. Fausto Papetti – I Just Called To Say I Love You [3:14]
12. James Last – Games That Lovers Play [4:19]
13. Max Greger – La Paloma [3:30]
14. 3rd Force – Bridge of Dreams [4:18]
15. Paul Mauriat – How Deep Is Your Love ‘1978 [3:01]
16. James Last – Petite Fleur [3:27]
17. Kenny G – My Heart Will Go On [4:22]
18. Carlten & Orchester – Lady In Red [3:58]
19. De Los – Hatunapu [4:41]
20. Magic Panpipe Orchestra – Heal The World [5:25]

CD 5

01. Ventures – Bombay Duck [1:58]
02. Stuart McDonald – I Wish You Love [2:57]
03. Alfred Hause – Mamy Blue [2:26]
04. Brian McKnight – Color Of The Night [3:00]
05. George Saxon – Only You [2:26]
06. Werner Muller – Blue Tango [2:39]
07. Teddy Reynold Mit Seinem Orchester – Butterfly [2:46]
08. Fausto Papetti – The Gremlin Rag [3:03]
09. Ottmar Liebert – Driving To Madrid [4:09]
10. Kenny G – Songbir [5:04]
11. Gipsy Kings – Passion [3:03]
12. Edward Simoni – Popcorn [3:00]
13. The Shadows – Man of Mistery [2:01]
14. Carlten & Orchester – For Your Eyes Only [2:53]
15. Hotcha Mundharmonika Trio – When The Saints Go Marching In [2:43]
16. James Last – Copacabana [3:50]
17. James Last – Saturday Night Fever [4:13]
18. Paul Mauriat – L’oiseau Et L’enfant ‘1977 [2:49]
19. Magic Panpipe Orchestra – I’ll Be Over You [4:06]
20. De Los – Pequena Flor [3:38]

CD 6

01. David Lanz – The Skyline Firedance Suite_ The Setting Of Two Suns [5:28]
02. Fausto Papetti – Emmanuelle [3:23]
03. Stuart McDonald – Just The Way You Are [4:30]
04. Werner Muller – Pearl Fishers [3:06]
05. George Saxon – Petite Fleur [2:43]
06. Fausto Papetti – The Windmills Of Your Mind [3:11]
07. Kenny G – Kenny G [4:10]
08. Ottmar Liebert – Bajo La Luna Mix [6:21]
09. Ventures – Honkytonk [2:45]
10. Paul Mauriat – Prelude In C [2:32]
11. Max Greger – Blueberry Hill [2:15]
12. Ado Rossi – Pigalle [3:11]
13. Tilo Matelli & Orchestra – Mein Name ist Hase [2:37]
14. Brian Smith – Round Midnight [3:56]
15. James Last – Yosaku [4:09]
16. Carlten & Orchester – What’s Another Year [3:53]
17. Teddy Reynold & Orchestra – Anuschka [1:55]
18. James Last – Barcarole [2:46]
19. Helly Kumpusch Und Orchester Ambros Seelos – What A Wonderful World [3:50]
20. De Los – Qhocmapata [4:00]

CD 7

01. Suzanne Ciani – Birth Of Venus [5:06]
02. Stuart McDonald – I’m In The Mood For Love [3:08]
03. Fausto Papetti – The Swadow Of Your Smile [2:30]
04. Gipsy Kings – Pharaon [4:10]
05. David Arkenstone – Papillon (On The Wings Of The Butterfly) [5:20]
06. George Saxon – Sapore Di Sale [3:13]
07. James Last – The Londonderry Air [1:53]
08. Youshi Malta – Autumn Leaves [5:54]
09. Ottmar Liebert – Havana Club [5:17]
10. Brain Smith – Songbird [4:00]
11. Fausto Papetti – As Times Goes By [3:36]
12. The John Tesh Project – Can You Feel The Love Tonight [5:22]
13. Ventures – Ginza Lights [2:07]
14. Tilo Matelli & Orchestra – What Is Life [2:16]
15. De Los – Nino Del Altiplano [4:02]
16. James Last – Paradiso [3:10]
17. Magic Panpipe Orchestra – Say You, Say Me [4:01]
18. Armik – Mystical Eden [4:37]
19. Enrico Scampo Orchestra – Quatermaster Stores [2:30]
20. Paul Mauriat – Un Banc, Un Arbre, Une Rue ‘1971 [3:20]

CD 8

01. Stuart McDonald – The Nearness Of You [4:18]
02. Rick Wakeman – Sea Horses [3:46]
03. Vangelis – La Petite Fille De La Mer [5:56]
04. The Ventures – Walk, Don’t Run [2:23]
05. Boris Zepyr – The Lonely Shepherd [4:21]
06. Fausto Papetti – Accarezzame [2:39]
07. Keiko Matsui – Whisper From the Mirror [4:37]
08. James Last – Ave Maria [5:39]
09. Brian Smith – Your Latest Trick – Smooth Operator [4:03]
10. Kenny G – Home [4:19]
11. Shahin & Sepehr – Tears Of Fire [4:03]
12. Yanni – The Flame Within [5:53]
13. Ventures – Endless Dream [2:08]
14. Paul Mauriat – Love Is Blue (L’amour Est Bleu) ‘1967 [2:35]
15. Ottmar Liebert – Festival [2:51]
16. Richard Clayderman – Bach Gammon [2:48]
17. Carlten & Orchestra – On The Beach [3:48]
18. Magic Panpipe Orchestra – It Must Have Been Love [4:12]
19. James Last – Symphony N40 [3:28]
20. De Los – Rumi Punku [3:30]

CD 9

01. James Last – Hotel California [5:41]
02. Panflute & Orchester – Just The Way You Are [4:49]
03. Antony Donadio – Angie [3:04]
04. King Royal Orchestra – Popcorn [2:40]
05. Carlten And Orchestra – Words [3:26]
06. Magic Panpipe – Hard To Say I’m Sorry [3:43]
07. Teddy Reynolds Und Sein Orchester – Der Pate (Speak Softly Love) [2:59]
08. De Los – Mamachas [4:57]
09. The Astronauts – Baja [2:25]
10. Monika Ramos – Moat [4:00]
11. Kenny G – G Force [4:53]
12. Fausto Papetti – Alexandra [3:07]
13. Richard Clayderman – The Phantom of the Opera [4:25]
14. Yoshi Malta – You Make Me Feel Brand New [2:46]
15. Ventures – Sleep Walk [2:03]
16. James Last – Yesterday [2:51]
17. Fausto Papetti – Song Sung Blue [2:31]
18. G.E.N.E. – Sculptures Of Stone [6:35]
19. Teekay – Soft Sax [4:03]
20. Ventures – Apache [3:09]

CD 10

01. Bob Kaper & The Broadway Stage Orchestra – Greensleeves [3:19]
02. Alfred Hause – The House Of The Rising Sun [2:57]
03. George Saxon – Charm [2:49]
04. Fausto Papetti – Tempi D’amore [3:08]
05. Billy Gorlt Orchester – Feelings [3:28]
06. Brian Smith – The Man I Lov [3:26]
07. Ennio Morricone – The Sicilian Clan [3:57]
08. Stuart McDonald – Clouds [3:05]
09. Ottmar Liebert – Dancing Under The Moon [4:38]
10. Kenny G – Sade [4:19]
11. Ventures – Love Potion Number Nine [2:05]
12. Richard Clauderman – La Cumparisa [3:13]
13. Rondo Veneziano – Perle D’oriente [2:46]
14. James Last – The Lonely Shepherd [4:24]
15. Yoshi Malta – Here There & Everywhere [3:53]
16. Fausto Papetti – El Bimbo [2:22]
17. James Last – The House of The Rising Sun [4:24]
18. Jean Michel Jarre – Magnetic Fields Part 2 [5:27]
19. Charles Parker Orchester – Night And Day [2:12]
20. De Los – Para Volver [3:28]

CD 11

01. Ottmar Liebert – In The Hands of Love [4:44]
02. Werner Muller – Hernando’s Hideway [2:12]
03. Fausto Papetti – La Vela Bianca [2:13]
04. Richard Clayderman – Fur Elise [2:26]
05. Dave Brubeck – Sobre Las Olas [3:11]
06. Ronnie Earl – Pastorale [3:43]
07. Win Kowa – Relax [3:56]
08. Arnd Stein – Sudwind [6:30]
09. Ventures – Road To Somewhere (Gin-Iro-No-Michi) [2:12]
10. Frank Duval & Orchestra – Omara [3:17]
11. Brian Smith – Unforgettable [3:15]
12. Ventures – Vibrations [3:05]
13. Fausto Papetti – Us And Them [5:40]
14. Ventures – Blue Chateau [2:43]
15. James Last – Little Man [3:19]
16. Rick Wakeman – Hymn Of Hope [3:20]
17. Max Greger – The House Of The Rising Sun [1:29]
18. Ricky King – Brazilia [2:57]
19. Edward Simoni – Feuer Tanz [3:26]
20. Paul Mauriat – Bilitis ‘1977 [3:17]

CD 12

01. De Los – Siempre Te Amare [3:40]
02. Helly Kumpusch Und Orchester Ambros Seelos – Once Again [3:04]
03. Didier Marouani – Space Opera part3 [3:45]
04. Paul Mauriat – Brazilia Carnaval [2:43]
05. Acoustic Alchemy – Jamaica Heart Beat [5:28]
06. Keiko Matsui – Bridge Over The Stars [4:19]
07. Max Greger – 2 Gitarren [2:53]
08. James Last – (Everything I Do) I Do It For You [4:06]
09. Ottmar Liebert – Isla Del Sol [3:44]
10. Ocarina – La complainte de jesse james [3:33]
11. Ventures – Slow Sundown [2:17]
12. James Last – Zwei Gitarren [2:20]
13. George Katsaros – Abrazame [3:00]
14. Francis Goya & Damian Luca – Gipsy Love [2:43]
15. Nuno Mindelis – Answer To Ronnie [4:53]
16. Brain Smith – Summertime [4:48]
17. Fausto Papetti – Love Story [2:57]
18. Stuart McDonald – Saving All My Love For You [3:31]
19. Sil Austin – I Left My Heart In San Francisco [2:42]
20. Win Kowa – Private Parts [3:47]

CD 13

01. After Hours – Forever Is As Far As I Go [3:32]
02. Fausto Papetti – Stayin Alive [4:33]
03. Wendy Carlos – Two-Part Invention In D Minor [0:51]
04. Fausto Papetti – Amapola [4:18]
05. Rondo Veneziano – Bettina [3:11]
06. Novo Menco – Tigris Palane [4:26]
07. Jan Holland – The Last Waltz [3:08]
08. James Last – Moonlight Sonata [4:22]
09. G.E.N.E. – Forest Love [4:38]
10. James Last – Abendglocken [3:05]
11. Ventures – The House Of The Rising Sun [2:58]
12. King Royal Orchestra – Ich hab’ die Liebe gesehen [3:29]
13. Ottmar Liebert – 2 The Night [4:16]
14. Edward Simoni – The House Of The Risign Sun [3:24]
15. Darras & Leroux – Boderline [3:06]
16. Space – Blue Tears [5:34]
17. Paul Mauriat – Penelope [4:10]
18. Mehdi – Dusk To Dawn [5:26]
19. Helly Kumpusch Und Orchester Ambros Seelos – California Sunset [2:35]
20. Kenny G – Jasmine Flower [4:38]

CD 14

01. Dave Stewart & Candy Dufler – Lili Was Here [4:20]
02. Ronnie Earl – Szeren [5:02]
03. Fausto Papetti – Fascination [2:54]
04. Alan Holmes Mit Seiner Cahrleston Band – Alexander’s Ragtime Band [2:11]
05. Stuart McDonald – As Time Goes By [2:59]
06. Walt Miller’s Hamonica Stars – Tequila [1:56]
07. The John Tesh Project – Piano In The Dark [6:15]
08. George Saxon – Take My Heart [3:03]
09. James Last & His Orchestra – Praeludium Vi [3:16]
10. Chet Atkins – Jam Man [3:18]
11. ELO – Another Heart Breaks [3:47]
12. Gipsy Kings – Liberte [4:03]
13. Ventures – Hokkaido Skies [2:08]
14. Wendy Carlos – Prelude And Fugue No.2 In C Minor [2:43]
15. James Last – Hava Nagilah [2:46]
16. Midnight Blur – Dancing Fantasy [3:59]
17. The Shadows – The Grightened City [2:23]
18. Tilo Matelli & Orchestra – Brown Sugar [2:57]
19. King Royal Orchestra – Schau mich bitte nicht so an (La Vie En Rose) [2:46]
20. Paul Mauriat – Mamy Blue [2:49]

CD 15

01. Ventures – Detour [1:23]
02. Alfred Hause – Un Canto A Galicia [2:50]
03. Ricky King – Aria (Bach) [3:01]
04. Werner Muller – La Cumparsita [3:08]
05. Teddy Reynold Mit Seinem Orchestra – Ma Belle Amie [3:10]
06. Richard Clayderman – Polovetsian Dances [3:03]
07. Max Greger – Alla Figaro [3:21]
08. Wendy Carlos – Sinfonia To Cantata No. 29 [3:25]
09. Fausto Papetti – Mi Sono Innamorato Di Te [3:30]
10. Gipsy Kings – Felices Dias [3:34]
11. Carlten And Orchestra – When I Need You [4:00]
12. James Last – Concierto de Aranjuez [4:02]
13. Fausto Papetti – The House Of The Risign Sun [4:03]
14. Shahin & Sepehr – Coyote Caravan [4:05]
15. Ottmar Liebert – August Moon [4:11]
16. Kitaro – Mirage [4:12]
17. David Lanz – Dream Of The Forgotten Child [4:22]
18. Trance Atlantic Air Waves – L-42 [4:27]
19. James Last – Verlorener Sommer [4:59]
20. Propellerheads – Crach! [6:57]

CD 16

01. Gipsy Kings – Inspiration [3:42]
02. James Last – Sacrifice [4:59]
03. Ottmar Liebert – Barcelona Nights [4:04]
04. Paradise – Love The Me [4:10]
05. George Saxon – Women In Love [3:34]
06. Candy Dulfer – Lily Was Here [4:20]
07. Alvin Lee – Lost In Love [4:08]
08. Fausto Papetti – Natali [3:52]
09. Rick Wakeman – Gemini [2:54]
10. The Ventures – Diamond Head [2:03]
11. Enrico Scampo With His Orchestra – Theater [2:42]
12. Magic Panpipe Orchestra – Because You Loved Me [4:30]
13. Wendy Carlos – Two-Part Invention In F Major [0:43]
14. Tilo Matelli & Orchestra – Meilenweit [2:35]
15. Carlos – The Simarilla [3:04]
16. Paul Mauriat – Bridge Over Troubled Water ‘1970 [3:06]
17. Stuart McDonald – Summer (The First Time) [4:46]
18. James Last – Last Tango Of Paris [2:49]
19. Oystein Sevag – Norwegian Mountains [3:37]
20. Jimmy Black’s Dixie Band – My Darling Caroline [3:25]

CD 17

01. Ventures – Loco Motion [2:13]
02. Frank Duval – Schwarzer Walzer [3:13]
03. The Tornadoes – Bustin’ Surfboards [2:29]
04. Lou Donaldson – Danny Boy [5:48]
05. Fausto Papetti – Moonlight In Vermont [3:15]
06. Stuart McDonald – Fly Me To The Moon [2:51]
07. Keiko Matsui – Mask [4:33]
08. Francis Goya – Romance De Amour [3:17]
09. Vangelis – Alpha [5:34]
10. Georgia Parreira – Arthur’s Theme [3:32]
11. Andre Moss – Are You Lonesome Tonigh [2:44]
12. Richard Clayderman – I Have A Dream [3:09]
13. Carlten & Orchester – Mandy [3:30]
14. The John Tesh Project – I’ll Be Over You [5:26]
15. Tilo Matelli & Orchestra – I Did What I Did For Maria [3:01]
16. Space – On the Air [3:29]
17. James Last – Nights in White Satin [4:59]
18. Jan Holland – De Vogeltjesdans [2:13]
19. James Last – Granada [4:12]
20. De Los – Brisa Del Sur [4:44]

CD 18

01. Jean-Michel Jarre – Band In The Train [1:23]
02. The Ventures – Trambone [2:03]
03. James Last – Fur Elise [2:49]
04. Fausto Papetti – Fly Me To The Moon [2:51]
05. Giorgio Moroder – Love the Me From Flash Dance [3:27]
06. Ekseption – Peace Planet [3:33]
07. Ottmar Liebert – Borrasca [3:36]
08. Francis Goya – Try a Little Tenderness [3:40]
09. Klaas Jan Mulder – Symphonica [3:38]
10. De Los – Porquete Quiero [3:47]
11. Gregg Rolie – Domingo [4:00]
12. Christopher Dean – Scherzo [4:04]
13. Smokin’ Joe Kubek – Spanish Trace [4:01]
14. James Last – Moon River [4:09]
15. Gerry Mulligan Quartet – My Funny Valentine [4:42]
16. Brain Smith – Just The Way You Are [4:40]
17. The John Tesh Project – Tears In Heaven [4:52]
18. Ennio Morricone – Chi Mai [5:05]
19. Rick Wakeman – Gone But Not Forgotten [5:49]
20. Max Gregor – Medley [7:36]

CD 19

01. Frank Duval – Sky Train [4:21]
02. Clarence Clemons – Serenity [5:31]
03. The Surfaris – Wipe Out [2:39]
04. Lou Donaldson – Sentimental Journey [8:16]
05. Chun Yin Yue – Shepherd [4:27]
06. Nino Rota – Romeo & Juliet [2:05]
07. Andreas Vollenweider – Anggh! [2:43]
08. Fausto Papetti – Georgia On My Mind [2:35]
09. B-Tribe – Suave [5:16]
10. Stuart McDonald – Yesterday Once More [3:57]
11. Henry Cooper – Wicked Wacky Blues [2:36]
12. James Last – Der Rote Sarafan [3:00]
13. Azzurra Orchestra – Love Is All Around [4:03]
14. Santana – Luz Amor Y Vida [5:04]
15. The Fivetones & The Blue Stars – Hava Nagila [2:49]
16. James Last – The Lonely Sheepheard [4:22]
17. Richard Elliot – I’m Not In Love [5:03]
18. The Ventures – Raindrops Keep Falling On My Head [3:01]
19. Sant-Preux – No More Nadine [7:20]
20. De Los – Pueblo Joven [3:22]

CD 20

01. Ray Conniff – Our Waltz [2:28]
02. Ventures – Hallelujah [2:08]
03. Fausto Papetti – Love Theme From The Godfather [2:32]
04. George Saxon – Aberdeen’s [2:56]
05. Tilo Matelli Mit Seinem Orchestera – It Don’t Come Easy [2:34]
06. Helmut Zacharias – Moon River [2:48]
07. Dudley – Moments in Love [3:10]
08. Jimmy Black’s Dixie Band – The Yellow Rose Of Texas [3:01]
09. Paul Mauriat – Atlantis [2:55]
10. Saint Preux – Amours Meteores [3:12]
11. Carlten & Orchester – All I Have To Do Is Dream [3:08]
12. Rick Wakeman – Isabella [3:29]
13. James Last – Les Mers Mortes [3:20]
14. Antony Donadio – Good Bye My Love, Good Bye [3:04]
15. The John Tesh Project – I Will Always Love You [3:56]
16. The Lively Ones – Surf Rider [3:20]
17. Ricky King – Primavera [3:08]
18. Ottmar Liebert – Santa Fe [4:18]
19. Ocarina – Cantica [5:18]
20. Stanley Jordan – Riviera Paradise [6:22]

CD 21

01. Ventures – Snoopy Vs. The Red Baron [2:12]
02. Antony Donadio – Sous Le Pont De Paris [2:20]
03. Ed Wernov & His Orchestra – Love Me Tender [2:34]
04. The Shadows – Geronimo [2:20]
05. Sil Austin – Unchained Melody [2:45]
06. Henry Mancini – The Pink Panter [2:38]
07. The Gino Marinello Orchestra – Girl [2:59]
08. Fausto Papetti – September Song [3:12]
09. Franck Pourcel – Besame Mucho [3:11]
10. Teddy Reynold & Orchestra – Hot Love [2:55]
11. James Last – Moulin Rouge [3:02]
12. Martin Schworm – Auld Lang Syne [3:03]
13. G.E.N.E. – Mallorca Love Theme [3:16]
14. Jeff Wayne – The Eve Of The War [2:54]
15. Vargas Blues Band – Blues Hondo [3:25]
16. Brian Smith – Everything I Do (I Do It For You) [4:10]
17. Kenny G. – Going Home [4:15]
18. Pan Dana – One Man Woman [4:00]
19. Cusco – Tula [5:04]
20. Saint-Preux – No more Nadine [7:20]

CD 22

01. Ventures – Caravan [2:49]
02. The Pyramids – Penetration [2:03]
03. David Lanz & Paul Speer – Carlsbad [5:29]
04. Frank Duval & Orchestra – Song of the Ben [3:42]
05. Sil Austin – Moon River [3:19]
06. Fausto Papetti – Petite Fleur [3:38]
07. Colin James – Speechless [4:18]
08. Gerry Mulligan Quartet – Walking Shoes [4:41]
09. Jacky Sprangers And His Famous Sound – Londonderry Air [2:35]
10. Keiko Matsui – Bonfire In The Piano [4:33]
11. Ennio Morricone – Addio a Cheyene [2:36]
12. James Last – Country Train [3:40]
13. Paul Mauriat – Rain And Tears ‘1968 [2:25]
14. The Challengers – K-39 [2:13]
15. Van Wilks – Valley Of Fire [4:01]
16. Mehdi – Bridge To Paradise [4:45]
17. De Los – Colca [3:23]
18. Ekseption – Air [2:52]
19. Ricky King – Lotos Blume [3:09]
20. Armik – Gypsy Flame [4:54]

CD 23

01. Fausto Papetti – Smoke Gets In Your Eyes [2:30]
02. Stuart Mcdonald – Moon River [2:50]
03. Pedro Alvarez – La Paloma [3:22]
04. Nino Rota – Theme Godfather [3:25]
05. Kenny G – Silhouette [5:26]
06. Richard Bruhn Und Die Pop’s – Oh Suzanna [2:14]
07. Candy Dufler – Home Is Not A House [3:57]
08. Gino Mariano – Todesengel [4:33]
09. James Last – Nicht Der Wind [3:04]
10. Damian Luca – Unchained Melody [3:41]
11. Armik – Nights In Negril [4:28]
12. Max Greger – Hanna’s Blue [3:27]
13. James Kay Orchestra – Magic Fly [3:30]
14. Ventures – Raunchy [2:18]
15. Joerg Strawe – Events In Motion [3:20]
16. Rondo Veneziano – La Serenissima [2:12]
17. Edward Simoni – Moskauer Nachte [2:40]
18. Shahin & Sepehr – One Thousand & One Nights [4:04]
19. Ventures – Night Stick [2:03]
20. Nicholas Gunn – Tale Of Two Lovers [4:47]

CD 24

01. Ben Webster – Do Nothing Till You Hear From Me [4:44]
02. Billy Gorlt Orchestra – A String Of Pearls [3:16]
03. Mario Battaini – El Choclo [2:07]
04. Sil Austin – Smoke Gets In Your Eyes [2:47]
05. Pedro Alvarez – Ole Guapa [3:13]
06. Gipsy Kings – Duende [2:42]
07. Rondo Veneziano – Corso Delle Gondole [2:26]
08. Hugo Strasser – Pariser Tango [2:13]
09. James Last – Kosaken Patrouille [3:37]
10. Fausto Papetti – September Moon [3:21]
11. Tilo Matelli & Sein Orchestra – Mathilda [2:36]
12. Charles Parker Orchestra – Valencia [2:06]
13. Ventures – Mod East [2:28]
14. Machu Picchu – Corazon Entristecido [3:55]
15. Carlten And Orchestra – Sealed With A Kiss [2:32]
16. Kenny G – Fall Again Feat. Robin Thicke [4:16]
17. Stuart Mc Donald – We’ve Only Just Begin [3:25]
18. Azil Y Negro – Isadora [4:02]
19. Lara & Reyes – Cielo Sin Nubes [3:57]
20. Magic Panpipe Orchestra – To All The Girls I’ve Loved Before [3:52]

CD 25

01. Charlie Parker – Summertime [2:47]
02. David Sanborn – Same Girl [2:19]
03. George Saxon – Sambario [3:51]
04. Gerry Mulligan – The Second Time Around [2:36]
05. Edgar Muenala – Sultan Of Hearts [3:21]
06. Fausto Papetti – Emotio [3:59]
07. Keiko Matsui – Eye Of The Moon [4:52]
08. The Ventures – Rap City [2:02]
09. B. Carter & C. Hawkins – Blue Star [5:20]
10. Ronnie Earl – Blue Guitar [5:04]
11. Gipsy Kings – Luna De Fuego [3:40]
12. Jimmy Black’s Dixie Band – Good Night Ladies [2:43]
13. Hotcha Mundharmonika Trio – Santa Lucia [2:19]
14. Ed Wernov And His Orchestra – Sing, Sing, Sing [3:10]
15. Enrico Scampo Orchester – Verde [3:37]
16. Chris Spheeris – Magaya [6:45]
17. James Last – Happy Heart [3:32]
18. Carlten & Orchestra – Hasta Manana [3:08]
19. Mars Lasar – The Eleventh Hour [4:28]
20. Helly Kumpusch Und Orchester Ambros Seelos – You Are My Sunshine [2:54]

راهنما

این مطالب را نیز ببینید!

موسیقی آرام و ملایم پیانو از Hiromi Haneda

موسیقی آرام و ملایم پیانو از Hiromi Haneda

دانلود مجموعه موسیقی های آرامش بخش و دلنشین پیانو از Hiromi Haneda منتشر شده در ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هاست دامین سرور